0125 71 79 416

0120 37 62 362

hamster shop

PAPAYA FRUIT
220,000 đồng
phấn tắm khô buddy
65,000 đồng
gỗ nén 1kg
15,000 đồng
banh cỏ
35,000 đồng
cỏ nén carot 2,5kg
280,000 đồng
cỏ nén nho gex 2,5kg
280,000 đồng
cỏ nén dâu gex 2,5kg
280,000 đồng
pellet premium gex
430,000 đồng
KHÚC GỖ ĐỰNG CỎ
65,000 đồng
ĐÁ MÀI RĂNG VUÔNG
20,000 đồng
CHÉN ĂN VICKY
85,000 đồng
CHÉN ĂN GỖ LỚN
45,000 đồng
Page 3 of 3

Sale off

hamster-shop-phu-nuan

hamster-shop-quan-8

hamster-shop-quan-10

hamster-shop-quan-5

Facebook Like

bg-footer