085 71 79 416

070 37 62 362

hamster shop

Chuồng & đồ chơi bò sát

ẾCH PACMAN ALBINO
800,000 đồng
thang nhánh cây
30,000 đồng
thang nhánh cây gỗ
30,000 đồng
núi xương rồng
140,000 đồng
nhà ngủ khúc gỗ
55,000 đồng
nhà ngủ chai rượu
90,000 đồng
KHỦNG LONG 6 SỪNG
350,000 đồng
khúc gỗ chui
30,000 đồng
ẾCH PACMAN [ GREEN]
1,200,000 đồng
ẾCH PACMAN [ ALBINO]
1,300,000 đồng
CHÉN ĂN GỖ NHỎ
30,000 đồng
CHÉN ĂN GỖ LỚN
45,000 đồng
ẾCH PACMAN [ GREEN]
1,200,000 đồng
ẾCH PACMAN [ ALBINO]
1,300,000 đồng

Sale off

hamster-shop-phu-nuan

hamster-shop-quan-8

hamster-shop-quan-10

hamster-shop-quan-5

Facebook Like

bg-footer-190814