085 71 79 416

070 37 62 362

hamster shop

Thứ năm, 13 Tháng 2 2014 04:03

gỗ nén 1kg

15,000 đồng

gỗ nén lót chuồng: 15000/1kg

 

gỗ nén dùng lót chuồng cho thỏ-bọ-hamster bear-nhím

 

Đọc 6070 lần

Sale off

hamster-shop-phu-nuan

hamster-shop-quan-8

hamster-shop-quan-10

hamster-shop-quan-5

Facebook Like

bg-footer-190814