085 71 79 416

070 37 62 362

hamster shop

Dế vàng SẤY khô
95,000 đồng
Nhộng tăm sấy khô
95,000 đồng
mùn cưa thơm 0,5kg
15,000 đồng
gỗ nén 1kg
15,000 đồng
mùn cưa cây nén 1kg
35,000 đồng
whell mika cho nhím
140,000 đồng
whell sillent cho nhím
240,000 đồng

Sale off

hamster-shop-phu-nuan

hamster-shop-quan-8

hamster-shop-quan-10

hamster-shop-quan-5

Facebook Like

bg-footer-2021-2