Sóc Chipmunk

sóc chipmunk

Thứ Sáu, 7 Tháng Năm 2021 02:05

sóc chipmunk

Mô tả

Sóc kiểng chipmunk,độn thức ăn trong má. Hiền, ko cắn, theo chủ. Đang có mặt tại pet shop miền đất hứa, pet shop cung cấp sóc và các loại chuồng nuôi sóc, vật dụng cho sóc và thú cưng khác

bg-footer-2021-2

Back To Top