Tuyển dụng

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG ĐĂNG TUYỂN SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY HẾT HẠN
01 Nhân viên thiết kế HẾT HẠN 2 TP. Hồ Chí Minh 30/06/2021
02 Nhân viên phát triển kinh doanh HẾT HẠN 2 Hải Phòng 30/04/2021

bg-footer-2021-2

Back To Top